Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Održana Sjednica Stožera obrane od poplave Općine Jasenovac

U vijećnici Općine Jasenovac 18. svibnja 2023. godine s početkom u 14,00 sati održana je sjednica Stožera obrane od poplave za područje Općine Jasenovac. Sjednicom je predsjedala predsjednica Stožera Marija Mačković. Na jedinci nazočni članovi Stožera: Tomislav Pavičić, voditelj Ispostave Hrvatskih voda Novska, Jure Klišanin, načelnik PP Novska, Zoran Prpić , ravnatelja Gradskog društva CK Novska, Stjepan Petters, upravitelj Šumarije Jasenovac, Andreja Đilas, direktorica JKP „Jasenovačka voda“, Dubravko Bradašić , Danijel Kušan , Silvije Balić, Nikola Damjanković, zapovjednik VZO. Članovi Stožera Sanja Habek i Darko Jugović se ispričali.

Osim članova Stožera na Stožeru nazočili : ravnatelj PP Lonjsko polje Domagoj Šejatović, te predstavnici gotovo svih Dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja općine.
Dnevni red sjednice Stožera; Trenutno stanje i predviđene aktivnosti uz izvanredne mjere obrane od poplave, te pitanja i prijedlozi.

Uvodno obrazloženje podnijela predsjednica istaknuvši da je trenutno stanje vodostaja rijeke Save 869. Izvanredne mjere uvode se iznad 800. Također je istaknula da je u kontaktu s voditeljem Pavičićem više dana oko vodostaja, od dana kada je prelivena ŽC Košutarica- Mlaka. Do naselja Mlaka jedini put je čamac.

Voditelj Ispostave Hrvatski voda Miroslav Pavičić je izvijestio nazočne da su oni kao nositelji obrane od obavili sve pripreme vezane uz predviđeni vodostaj. Napunjene su vreće s pijeskom, crpne stanice Lončarica, Tanac, Mlaka i Košutarica rade u potrebnom režimu. Čuvari su danonoćno na terenu.

Zamolio je načelnika PP Novska da skrene pozornost na to da je na D-47 zatvoren promet za teške kamione koji ipak unatoč zabrani prometuju , a poznato je da je cesta zatvorena za iste.

Za stanovnike naselja Mlaka koji imaju potrebu za prijevozom osiguran je isti od strane HGSS svaki dan u 8,00 12,00 i 17,00 sati. Također dolazak većeg vala očekuje se za dva dana.

Također je istakao problem stoke u Mlaci koja gazi po novom nasipu, te zamolio općinu i PP Lonjsko polje za suradnju.

Ravnatelj JU Park prirode ponudio je u slučaju potrebe sve svoje čamce , šator i ljude za pomoć.

Direktorica JKP „Jasenovačka voda“ upoznala je nazočne da vodovod radi u sustavu od 4 bara, da nije ništa pod vodom i da ne vidi potrebu za bilo kakvom drugom intervencijom.

Ravnatelj Gradskog društva CK Novska rekao je da će se uključiti sukladno potrebama, vezano za naselje Mlaka. Stjepan Petters je istakao problem vode u šumama i nemogućnost sječe dok nije počela vegetacija kao i problem mlade šume. Za sve usluge stoji na raspolaganju,

Načelnik PP Novska istakao je da su njegovi djelatnici u redovnoj ophodnji Košutarica-Mlaka i za sve što je u njegovoj nadležnosti da se možemo obratiti.

Pod točkom pitanja i prijedlozi zamoljeno je od voditelja da sve probleme uočene na terenu jave vodočuvarima. Također većina nazočnih je zamolil za traktorske pumpe za izvlačenje vode s posijanih oranica koje su pod vodom.

Sjednica je zaključena u 15,30 sati.

 

View the embedded image gallery online at:
https://opcina-jasenovac.hr/891-stozer#sigProId60dc2de451