Službene internet stranice Općine Jasenovac

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Jasenovac

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Jasenovac, KLASA: 320-02/22-01/02, URBROJ: 2176-11-01-22-01, od 07. ožujka 2022. godine, Općinsko vijeće objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Jasenovac na vremenski period od 25 godina.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ - Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općina Jasenovac, Trg kralja Petra Svačića 19 , 44 324 Jasenovac od 19. travnja do zaključno 19. svibnja 2022. godine.

 

JAVNI NATJEČAJ

Obavijest o raspisivanju Javnog natječaja

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja

OBRAZAC 1-Izjava o plaćenim obvezama za DPZ

OBRAZAC 2-Izjava o povezanim osobama

OBRAZAC 3-Izjava - suglasnost za korištenje osobnih podataka

OBRAZAC 4-Izjava o ispunjavanju gospodarskog programa - ugovora

Obrazac-Gospodarski program za ZAKUP

Obrazac-Ponuda za Javni natječaj za ZAKUP

Popis čestica po PTC-ima

Fotografije PTC-a

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Jasenovac

Zapisnik o radu povjerenstva

Rekapitulacija

Po proizvodno tehnološkim cjelinama

Očitovanje Ministarstva poljoprivrede na zakup poljoprivrednog zemljišta

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Jasenovac