Službene internet stranice Općine Jasenovac

Radim, pomažem, učim – faza III

Projekt „Radim, pomažem, učim – faza III“ je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. te je dio programa „Zaželi-program zapošljavanja žena – Faza III“.

Ukupna vrijednost projekta je 195.036,17 EUR (1.469.500,00 kn).

Svi smo mi zajedno - Općina Jasenovac

Projekt „Radim, pomažem, učim – faza III“ je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Općine Jasenovac

Opis projekta

Projekt „Radim, pomažem, učim – faza III“ je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. te je dio programa „Zaželi-program zapošljavanja žena – Faza III“.

Ukupna vrijednost projekta je 195.036,17 EUR (1.469.500,00 kn).

Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Kutina i Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Novska koji sudjeluju u identifikaciji žena pripadnica ciljanih skupina i krajnjih korisnika.

Specifični cilj projekta „Radim, pomažem. učim – faza III“ je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Ukupno trajanje projekta je 8 mjeseci, što uključuje 2 mjeseci pripreme projekta, izrade kvartalnih i završnog izvješća, logističke pripreme i izvedbe te 6 mjeseci rada žena koje će skrbiti o krajnjim korisnicima. 30 žena pripadnica ciljanih skupina će pružati skrb 180 korisnika s područja općine Jasenovac u trajanju od 6 mjeseci.

Najčešće usluge koje će žene pripadnice ciljanih skupina pružati krajnjim korisnicima su dostava namirnica, lijekova, čišćenje domaćinstva i okućnice, pomoć pri posredovanju s institucijama, pomoć pri kuhanju i osobnoj higijeni, plaćanju računa te usluge košenja okućnice i pripreme ogrijevnog drveta. Krajnjim korisnicima je osigurano 6 mjesečnih paketa potrepština koji će biti podijeljeni usporedno s radom zaposlenih žena.

Projekt je usklađen sa strategijom Europa 20 i županijskom razvojnom strategijom Sisačko-moslavačke županije kroz svoje ciljeve i aktivnosti.

Više informacija na: http://www.esf.hr/

Više o EU fondovima možete saznati na: http://www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija:

Općina Jasenovac

Trg kralja Svačića 19

44324 Jasenovac

http://www.opcina-jasenovac.hr