Službene internet stranice Općine Jasenovac

Izgradnja mrtvačnice u naselju Tanac

Cilj projekta je vratiti optimizam i povjerenje stanovnika ruralnih područja u institucije

Svi smo mi zajedno - Općina Jasenovac

Ovaj projekt je sufinanciran iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Općine Jasenovac

Opis projekta

Naziv projekta: Izgradnja mrtvačnice u naselju Tanac

Nositelj projekta: Općina Jasenovac

Podmjera 19.2.: Provedba operacija unutar CLLD strategije

Tip operacije 7.4.1: Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Cilj projekta je vratiti optimizam i povjerenje stanovnika ruralnih područja u institucije

te uvjerenje da je život na selu dostojan svakog čovjeka.

Mrtvačnica u naselju Tanac pružit će svojim mještanima usluge prilikom posljednjeg ispraćaja voljene osobe na dostojanstven način.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Zgrada izgrađena, opremljena te stavljena u funkciju mrtvačnice, javne namjene na katastarskoj čestici br. 2162/1 k.o. Uštica