Službene internet stranice Općine Jasenovac

Vraćanje u ispravno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu na području Sisačko-moslavačke županije kojom upravlja Općina Jasenovac

DODJELA BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA OPERACIJE KOJE SE FINANCIRAJU IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Općine Jasenovac

Svi smo mi zajedno - Općina Jasenovac

Predmet projekta

Projektom će se podupirati obnova infrastrukture u nadležnosti Općine Jasenovac u području prijevoza oštećena u potresima od 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Sisačko-moslavačke županije nastalih kao posljedica serije potresa.

Svrha projekta

Svrha projekta je uspostava redovnog funkcioniranja sustava  te obnova i  dovođenje infrastrukture u području prijevoza na razinu prije potresa.

U smislu ovog projekta pod pojmom infrastruktura u području prijevoza podrazumijevaju se osnovne infrastrukturne građevine s pripadajućim građevinama koje su u funkciji prometa.

Opis projekta

Projektom je zadano izrada dokumentacije o postojećem stanju građevine, geomehanička istraživanja, ispitivanje konstrukcije, izrada tehničkog rješenja za izvođenje radova sanacije, izvedba radova na sanaciji štete od potresa u svrhu vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Općine Jasenovac.

Serija potresa koji su se događali od 28. I 29. prosinca 2020. godine prouzročila je štetu na lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Općine Jasenovac. U Jasenovcu na nerazvrstanim cestama, na pet ulica potrebna je obnova kako bi se istim vratila funkcionalnost, produžila trajnost, te kako bi korištenje bilo moguće u punom profilu i sigurno za prometovanje.

Prije izrade tehničkog rješenja za izvođenje radova sanacije potrebno je obaviti ispitivanje konstrukcije i geomehanička istraživanja kojima bi se utvrdili nužni elementi obnove, te izveli radovi na sanaciji štete od potresa.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Ciljevi projekta su izrada dokumentacije o postojećem stanju građevine, izrada Izvedbenog projekta sanacije kolničkog zastora u naselju Višnjica, geomehanička istraživanja, izrada tehničkog rješenja za izvođenje radova sanacije, izvedba radova na sanaciji štete od potresa na nerazvrstanim cestama. Projekt će rezultirati vraćanjem u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene potresom i osiguranim sigurnim prometovanjem.

Financiranje

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem izravne dodjele do iskorištenja alokacije Poziva, koja za Općinu Jasenovac iznosi 598.082,15 €/4.506.250,00 HRK, a osigurana su iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Iznos koji financira EU:
Intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova bespovratnim sredstvima iznosi najviše do 100%.

Razdoblje provedbe projekta:

10.10.2022.-15.05.2023.