Službene internet stranice Općine Jasenovac

Rekonstrukcija „Stare ceste“ u Jasenovcu, produžetak ulice Vladimira Nazora do spoja s D-47

Unapređenje infrastrukture znači unapređenje života stanovnika na selu, bolju međusobnu povezanost i razvoj gospodarstva u uvodnim riječima ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić otvorio je potpisivanje Ugovora za jedinice lokalne samouprave iz Programa ruralnog razvoja Mjera 7.2.2. – 8. svibnja 2018. godine u Zagrebu.

Svi smo mi zajedno - Općina Jasenovac

Ovaj projekt je sufinanciran iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Općine Jasenovac

Opis projekta

Unapređenje infrastrukture znači unapređenje života stanovnika na selu, bolju međusobnu povezanost i razvoj gospodarstva u uvodnim riječima ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić otvorio je potpisivanje Ugovora za jedinice lokalne samouprave iz Programa ruralnog razvoja Mjera 7.2.2. – 8. svibnja 2018. godine u Zagrebu.

Ugovore u Zagrebu sa gradonačelnicima i načelnicima potpisala je Matilda Copić, ravnateljica Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. S Potpisivanju ugovora nazočio je i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

U ime Općine Jasenovac Ugovor je potpisala općinska načelnica Marija Mačković i to u iznosu od 6.823.341,95 kn što čini 100 % prihvatljivih troškova projekta.

Sredstva su dobita za rekonstrukciju, modernizaciju tkz. „stare ceste“ u dužini od oko 4 km, a širine cca 6,5 m koja spaja poljoprivredno- industrijsku zonu u Jasenovcu sa izlaskom na državnu cestu 47 . Tim projektom skratit će se promet teškim kamionima sa zone prema auto-putu, nastojat će se izbjeći prometovanje teških kamiona kroz naselje i spriječiti uništavanje nerazvrstanih cesta, tim više što je potrebno krenuti s programom rekonstrukcije vodovoda naselja Jasenovac.

Po Ugovoru obveza je općine provesti postupak nabave u roku od 8 mjeseci od potpisa Ugovora i završiti projekt u roku 24 mjeseca što uključuje i uporabnu dozvolu.

Projekt je vrlo zahtjevan kao i rokovi. Mještani kao i svi ostali dobit će dodatni ulazak u naselje Jasenovac . Stara cesta je od postojanja naselja bila ulazak u Jasenovac od Novske i milioni kubika šljunka izvezeni su preko nje za gradnju auto-puta. Izgradnjom cestovnog mosta preko Save i ceste D-47 uz prugu i Spomen-područje cesta se samo u ograničenim uvjetima koristila.