Službene internet stranice Općine Jasenovac

Radim, pomažem, učim – II faza

Projekt „Radim, pomažem, učim – II faza“ je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. te je dio programa „Zaželi-program zapošljavanja žena – Faza II“. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Svi smo mi zajedno - Općina Jasenovac

Projekt „Radim, pomažem, učim – II faza“ je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Općine Jasenovac

Opis projekta

Nakon uspješnog završetka projetka „Radim, pomažem, učim!“ te kroz interakciju s ženama pripadnicama ciljanih skupina i krajnjim korisnicima projekta Općina Jasenovac je prepoznala potrebu za nastavkom pružanja pomoći osobama starije životne dobi i svim drugima kojima je potrebna pomoć. Kako bi se osiguralo daljnje zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina i osigurala skrb za osobe starije životne dobi na području općine Jasenovac kandidiran je i odobren projekt „Radim, pomažem, učim – II faza“.

Projekt „Radim, pomažem, učim – II faza“ je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. te je dio programa „Zaželi-program zapošljavanja žena – Faza II“. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Ukupna vrijednost projekta je 2.773.900,00 kuna.

Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Kutina i Centar za socijalnu skrb Novska koji sudjeluju u identifikaciji žena pripadnica ciljanih skupina i krajnjih korisnika.

Specifični cilj projekta „Radim, pomažem. učim – II faza“ je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Ukupno trajanje projekta je 18 mjeseci, što uključuje 6 mjeseci pripreme projekta, izrade kvartalnih i završnog izvješća, logističke pripreme i izvedbe te 12 mjeseci rada žena koje će skrbiti o krajnjim korisnicima. Na projektu je zaposlen voditelj projekta, administrator te 30 žena pripadnica ciljanih skupina koje pružaju skrb 210 korisnika s područja općine Jasenovac u trajanju od 12 mjeseci. Zaposlene žene će tijekom svog rada pohađati edukacije s ciljem poboljšanja ili stjecanja konkurentnosti na tržištu rada.

Najčešće usluge koje će žene pripadnice ciljanih skupina pružati krajnjim korisnicima su dostava namirnica, lijekova, čišćenje domaćinstva i okućnice, pomoć pri posredovanju s institucijama, pomoć pri kuhanju i osobnoj higijeni, plaćanju računa te usluge košenja okućnice i pripreme ogrijevnog drveta. Krajnjim korisnicima je osigurano 12 mjesečnih paketa potrepština koji će biti podijeljeni usporedno s radom zaposlenih žena.

Projekt je usklađen sa strategijom Europa 20 i županijskom razvojnom strategijom Sisačko-moslavačke županije kroz svoje ciljeve i aktivnosti.

Projekt „Radim, pomažem, učim – II faza“ je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Više informacija na: http://www.esf.hr/

Više o EU fondovima možete saznati na: http://www.strukturnifondovi.hr