Službene internet stranice Općine Jasenovac

Zaželi – program zapošljavanja žena

Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Svi smo mi zajedno - Općina Jasenovac

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava Europske unije, Europskog socijalnog fonda.

Opis projekta

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u lipnju 2018. je objavilo otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU pod nazivom „Zaželi – program zapošljavanja žena“.

Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Općini Jasenovac odobren je projekt pod nazivom „RADIM,POMAŽEM, UČIM!“ u trajanju od 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.

Zahvaljujući ovome projektu na području Općine Jasenovac zaposliti će se 25 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u svih 10 naselja Općine Jasenovac. Radi se o ruralnom, pograničnom području, slabo naseljenom, s pretežito staračkim stanovništvom, te prometno izoliranom području. Unutar same općine nema sredstava javnog prijevoza. Ambulanta primarne zdravstvene zaštite nalazi se samo u Jasenovcu, kao i stomatolog i ljekarna. Poštanski ured za sva naselja nalazi se također u Jasenovcu. Za sve ostale specijalističke preglede u veća središta ne postoji javni prijevoz. Većina stanovništva grije se na drvo.

Prometna povezanost sa Siskom i Zagrebom moguća je vlakom koji prometuje tri puta dnevno, s nemogućnosti ulaska i izlaska iz vlaka starijih osoba.

Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove.

Prihvatljive aktivnosti projekta su zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici, obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju te osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će žene skrbiti).

Cilj projekta „RADIM, POMAŽEM, UČIM!“ je zapošljavanje 25 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene sa završenom najviše srednjom stručnom spremom , žene s invaliditetom, te ostale ranjive skupine. Uz rad će se i obrazovati i steći mogućnost konkuriranja na tržištu rada. Ovim projektom će se postići poboljšanje kvalitete življenja osoba starije životne dobi i njihov što duži ostanak u svojim domovima, a ujedno će 25 žena steći dodatne kvalifikacije i steći mogućnost lakšeg zapošljavanja na tržištu rada.

Dobivenim sredstvima će se financirati skrb za 200 krajnjih korisnika. 25 novozaposlenih žena pripadnica ranjive skupine će svakodnevnim aktivnostima pružati pomoć osobama starije životne dobi, samačkim obiteljima i osobama sa posebnim potrebama.

Svakom krajnjem korisniku mjesečno će se za pružanje usluga nabaviti higijenske potrepštine, te potrepštine za održavanje kućanstva u iznosu do 200,00 kn mjesečno.

U Projektu kao obavezni partneri Općini Jasenovac su Centar za socijalnu skrb Novska i Hrvatski zavod za zapošljavanje Ispostava Kutina koji će sudjelovati u identifikaciji žena i krajnjih korisnika.

Od ukupno 25 zaposlenih žena njih 10 će proći edukaciju za gerontodomaćice, 10 žena edukaciju za samozapošljavanje, 5 prekvalifikaciju za kuharicu a njih 10 tečaj stranog jezika kako bi nakon završetka projekta imale dodatno zvanje što ih čini konkurentnijim na tržištu rada. Najčešće usluge koje će biti pružene su dostava namirnica, lijekova, čišćenja domaćinstva i okućnica, pomoć pri posredovanju s institucijama, pomoć pri kuhanju, pranju, plaćanju računa te usluge košnje okućnice i pripreme ogrjevnog drveta, te ostale potrebne usluge.

Broj zaposlenih žena:25

Broj krajnjih korisnika: 200

Vrijeme trajanja projekta je 30 mjeseci , od 01. prosinca 2017. godine do 31. svibnja 2020. godine, od čega 24 mjeseca za zapošljavanje žena i pružanje usluga krajnjim korisnicima.

Ukupna vrijednost projekta je 4.327.542,87 kuna.

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava Europske unije, Europskog socijalnog fonda.

Više informacija na: http://www.esf.hr/

Više o EU fondovima možete saznati na: www.strukturnifondovi.hr

Broj zaposlenih žena

25

Broj krajnjih korisnika

200

Vrijeme trajanja projekta

30 mjeseci , od 01.12.2017. godine do 31.05.2020. godine

Ukupna vrijednost projekta

4.327.542,87 kuna

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava Europske unije, Europskog socijalnog fonda.

Novosti

Nositelj projekta

Općina Jasenovac

Trg kralja Petra Svačića 19
44324 Jasenovac

Tel: 044 / 672 - 005

e-mail: opcina_jasenovac@net.hr

Kontakt osobe

Goran Dragić: 098 635 308

Željka Mačković: 098 505 302