Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općinsko vijeće

Predsjednik vijeća:

Marko Kozić (HDZ)


Zamjenik Predsjednika vijeća:

Dubravko Bradašić (HSP)


Zamjenik Predsjednika vijeća:

 Dalibor Šimičić (HDZ)


Ostali članovi vijeća

Silvije Balić (HDZ)

Milinko Pavković (HDZ)

Ivan Šaka (HDZ)

Denis Dimitrić (GRUPA BIRAČA)

Marina Katušić (GRUPA BIRAČA)

Kristina Matoš (GRUPA BIRAČA)