Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Održana redovna godišnja skupština Udruge umirovljenika

Udruga umirovljenika održala je svoju redovnu godišnju skupštinu u subotu 4.veljače 2023. godine u 18,00 sati u prostorijama koje koristi udruga. Sjednicom je predsjedao predsjednik udruge Luka Đilas. Izvješće o radu, Financijsko izvješće, Plan rada i Financijski plan nazočnima je predstavio predsjednik Luka Đilas i tajnica Sofija Vidaković. Izvješća i Planovi su usvojeni jednoglasno.

Od gostiju Skupštini su nazočili predsjednik udruge UBOJ Jasenovac Darko Đilas sa članovima, Ilija Šimičić predsjednik udruge „Jez“ Jasenovac, v.d. ravnateljica Centra za pomoć i njegu Jasenovac Jasminka Dragić, te općinska načelnica Marija Mačković.

Svi nazočni pozdravili su članove udruge i iskazali spremnost za pomoć i suradnju. Udruga umirovljenika trenutno broji 218 članova.
Općinska načelnica također je iskazala u ime svojih suradniku potporu udruzi za provedbom svih aktivnosti udruge , kao i spremnost da udruga prihvati domaćinstvo sportskih aktivnosti na razini Sisačko-moslavačke županije.