Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Iz Fonda solidarnosti EU 4.5 mil. kuna za cestovnu infrastrukturu

Općina Jasenovac prijavila se na raspisani poziv Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za vraćanje u prvobitno stanje, te unapređenje stanja cestovne infrastrukture iz sredstva Fonda solidarnosti EU.
Nakon provedbe tri faze kontrole dokumentacije, projekt je prihvaćen od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te je općinska načelnica Marija Mačković potpisala Ugovor sa MMPII u ukupnom iznosu od 4.5 milijuna kuna.

Objavljen je putem EOJN otvoreni postupak javne nabave za dio ugovora.

Naručitelj: OPĆINA JASENOVAC, Trg kralja Petra Svačića 19, 44 324 Jasenovac
OIB: 42512118827 03. studenog 2022. godine putem EOJN objavila je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za projekt:

Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Jasenovac

Predmet nabave s procijenjenom vrijednosti podijeljen je u 5 grupa.
Procijenjena vrijednost nabave: 1.657.000,00 kn bez PDV-a
Izvor financiranja: Fond solidarnosti EU, 100 % sufinanciranje uključujući i nadzor nad izvođenjem radova. Ugovor potpisan s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture .
Rok izvođenja za svaku grupu je: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao
Ostali dio sredstava odnosi se na lokalnu cestu Višnjica, za koju se radi Izvedbeni projekt.