Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Udruga za očuvanje kulturne baštine Jasenovac sudjelovala na manifestaciji "48. Zapovijedi pod lipom."

U subotu 10.09.2022.g, uz još tri gostujuća KUD-a, u Gornjem Mikloušu, predstavila se i izvorna pjevačka skupina. Nastupila je na manifestaciji 48. Zapovijedi pod lipom.

To je bila druga večer manifestacije pod nazivom, Večer izvorne pučke pjesme „Izašla je sjajna zvijezda“ . Nastupi su bili u crkvi sv. Nikole biskupa.  Udruga se predstavila pjesmama: Đes mi diko, Po livadi pala kiša rosulja i s pjesmom duhovnog karaktera Zdravo o Marijo.