Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

JAVNI POZIV ZA KORISNIKE PROGRAMA ZAŽELI

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01-01/2-24-19 od 08. veljače 2024. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Zaželi – prevencija institucionalizacije, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0026, LAG „Zeleni trokut“ u sklopu projekta „Ruke koje mogu sve III“ objavljuje

JAVNI POZIV

za iskaz interesa korištenja potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u sklopu projekta

„Ruke koje mogu sve III“ SF.3.4.11.01.0026

 I

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu „Ruke koje mogu sve III“ kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.

II

Pravo sudjelovanja u projektu imaju isključivo pripadnici ciljnih skupina koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA
 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva,
 • čiji mjesečni prihod:

-       za samačka kućanstva ne prelazi iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta, 

-       za dvočlana kućanstva ukupno ne prelazi iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta,

-       za višečlana kućanstva ukupno ne prelazi iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
 1. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM
 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva,
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja,
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent,
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Uvjeti ovoga poziva propisani su Uputama za prijavitelje i Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kodnog broja SF.3.4.11.01.0026 „Ruke koje mogu sve III „Zaželi – prevencija institucionalizacije “.

Iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta podaci preuzimaju u Izvješću „Pregled osnovnih podataka o stanju u sustavu mirovinskog osiguranja“, pri čemu se relevantan podatak nalazi u stupcu „Prosječna neto mirovina u eurima“, u retku „Prosječna starosna mirovina prema ZOMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina“ (u dijelu tablice bez međunarodnih ugovora). Izvješća su dostupna na poveznici https://www.mirovinsko.hr/hr/2024-3313/3313 .

U trenutku objave ovog Poziva važeća visina prosječne neto mirovine u eurima iznosi 820,00 EUR, uvećana za 120% iznosi 984,00 EUR, uvećana za 200% iznosi 1.640,00 EUR, a uvećana za 300% iznosi 2.460,00 EUR.

Kućanstvo je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života (članak 15., Zakon o socijalnoj skrbi, NN, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23). Na dvočlano kućanstvo se ne primjenjuje uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine. U slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine. U slučaju da jesu, oba člana se ubrajaju u pokazatelj Specifičnog cilja i prihvatljivi su pojedinačno za prihvatljivost jediničnog troška.

 

 III

U slučaju većeg broja prijavljenih pripadnika ciljnih skupina koji zadovoljavaju prethodno navedene uvjete odabir korisnika će se vršiti temeljem sljedećih kriterija odabira:

A) Osnovni kriteriji odabira

Prednost uključivanja u projekt imaju korisnici sljedećim redom:

 1. u kojem živi osoba starija od 65 godina,
 2. u kojem su obje osobe starije od 65 godina,
 3. u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva.

B) Dopunski kriteriji odabira

Ukoliko se na poziv javi više zainteresiranih korisnika nego što ima mjesta u projektu, a koji ispunjavaju neki od osnovnih kriterija, prednost imaju invalidi koji žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu.

Odabir budućih sudionika vršiti će se postupajući transparentno i poštujući načela jednakog postupanja te zabrane diskriminacije kako bi podršku u svakodnevnom životu dobile najranjivije skupine društva.

 IV

Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom, uz nabavu i podjelu paketa potrepština, uključuje:

-       organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.),

-       obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava liejkova i drugih potrepština i dr.),

-       održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.),

-       zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

 V

Za ostvarivanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu potrebno je priložiti:

 1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA

-       Prijava na javni poziv

-       Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,

-       Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva.

 

      NAPOMENA:

-       Osobe starije od 65 godina koje budu odabrane u projekt prije nego krenu projektne aktivnosti bit će obaviještene o dostavi Potvrde Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža kako za njih tako i za ostale članove kućanstva ako žive u dvočlanom/višečlanom kućanstvu.

 1. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM

-       Prijava na javni poziv

-       Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,

-       Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti

-       Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva.

      NAPOMENA:

-       Odrasle osobe s invaliditetom koje budu odabrane u projekt prije nego krenu projektne aktivnosti bit će obaviještene o dostavi Potvrde Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža za članove njihovog kućanstva ako žive u dvočlanom/višečlanom kućanstvu.

 VI

Poziv će biti trajno otvoren kako bi se tijekom provedbe građani mogli prijavljivati, te tako naknadno uključiti u projekt, kad se za to ukaže mogućnost.

VI

Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte na adresu:

LAG „Zeleni trokut“,

Marije Terezije 27,

34551 Lipik

s naznakom: ZAŽELI – prevencija institucionalizacije, „Ruke koje mogu sve III“

ili osobno na adresu LAG „Zeleni trokut“, Marije Terezije 27, 34551 Lipik.

Obrazac za Prijavu na javni poziv i Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva može se preuzeti na web stranici LAG-a „Zeleni trokut“ www.lag-zelenitrokut.com  ili u uredu LAG-a.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na tel: 034/258-271, mob: 095/2500-500 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 VIII

Osobni podaci kandidata za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu dostupni iz prijave i tražene dokumentacije, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe projekta ,,Ruke koje mogu sve III“.