Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

OBAVIJEST OBVEZNICIMA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Obavještavamo Vas da su ovih dana, temeljem važećih rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jasenovac poslane uplatnice za plaćanje komunalne naknade za 2024. godinu.

Uplatnice su poslane putem pošte ili na adresu elektroničke pošte , ovisno o izabranom načinu dostave.
Molimo Vas da uplatu vršite sukladno modelu i pozivu na broj navedenom na priloženim uplatnicama, kako bi se Vaša uplata ispravno evidentirala.

Podsjećamo da, kao i dosadašnjih godina, uplatnice za komunalnu naknadu možete bez naknade platiti u poštanskom uredu Hrvatske pošte u Jasenovcu.

Komunalna naknada plaća se temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu
( Narodne novine broj: 68/18,110/18,32/20). Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture.
Komunalna naknada plaća se za : stambeni prostor, garažni prostor, poslovni prostor, građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, te neizgrađeno građevinsko zemljište koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete te koje je opremljeno najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture jedinice lokalne samouprave.
Komunalnu naknadu plaća vlasnik , odnosno korisnik nekretnine.
Napominjemo da je svaki obveznik plaćanja komunalne naknade dužan u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jasenovac nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka.

U slučaju da ne primite uplatnice , kao i sve dodatne informacije vezano za plaćanje komunalne naknade možete dobiti na broj telefona: 044/672-485 ili na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..