Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Izobrazba o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida

27.01.2024. (SUBOTA) OD 09:00 SATI, JASENOVAC, TRG KRALJA PETRA SVAČIĆA 19. (PROSTOR OPĆINE).

PLAKAT JASENOVAC page 0001