Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Dan dobrovoljnih darivatelja krvi - 25.10.2023

Čestitamo Vam i zahvaljujemo se za plemenitost, humanost i beskrajnu ljubav prema čovjeku!

Hvala Vam za spašene živote i one koje ćete spasiti u budućnosti!

 

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA NOVSKA