Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

60.000,00 eura za nastavak uređenja zgrade dječjeg vrtića

Temeljem provedenog natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kroz projekt PRSMŽ, prema Program održivog razvoja lokalne zajednice za područje Sisačko –moslavačke županije , Općinska načelnica Marija Mačković potpisala je u ime Općine Jasenovac ugovor za nastavak uređenja zgrade dječjeg vrtića u Jasenovcu na iznos od 60.000,00 eura.

Učešće općine u realizaciji projekta je 11 %. Sa odobrenim sredstvima namjera je kompletno urediti zgradu Dječjeg vrtića u Jasenovcu, tim više što se očekuje spajanje Ustrojbene jedinice predškolskog odgoja pri Osnovnoj školi Jasenovac sa vrtićem „Radost“ Novska i to zbog potrebe jasličke skupine.