Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Odluka o odabiru kandidatkinja projekta "Radim, pomažem, učim - faza III"

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 23. studenog 2022. godine, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-30 i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena“, projekta „Radim, pomažem, učim – faza III“, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0435, od 29. studenog 2022. nakon provedenog Javnog natječaja objavljenog na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internet stranici Općine Jasenovac, a na prijedlog Povjerenstva za provođenje Javnog natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme Općinski načelnik Općine Jasenovac dana 29. prosinca 2022. godine donosi  Odluku o odabiru kandidatkinja - djelatnice za pružanje pomoći u kući projekta "Radim, pomažem, učim - faza III".

Odluku možete preuzeti ovdje: Odluka_o_odabiru_kandidatkinja_projekta_Radim_pomaem_uim_-_faza_III.pdf

 

preuzmi