NATJEČAJ ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA

Pozivaju se zainteresirani učenici i studenti koji imaju prebivalište na području općine Jasenovac, a koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pozivom da podnesu prijave za dodjelu stipendija za godinu 2022./2023.godinu.

Natječaj

Prijava-učenička stipendija

Izjava-učenička stipendija

Prijava-studentska stipendija

Izjava-studentska stipendija