Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Obavijest o voznom redu autobusnih linija koje prometuju na području Općine Jasenovac

C044 bus

Vozni red autobusnih linija koje prometuju na području Općine Jasenovac

 

339_Novska_Trebež.doc
340_Jasenovac_Tanac.docx
341_Novska_Mlaka.docx

339 Novska Trebež 29 14 116 19 1914 1

 

340 Jasenovac Tanac 28 37 1

341 Novska Mlaka 27 1