Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

SMŽ - studentske i učeničke stipendije

Sisačko-moslavačka županija raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja Sisačko-moslavačke županije za akademsku godinu 2022./2023. i Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima četverogodišnjih i petogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2022./2023.

Visina studentske stipendije iznosi 5.000,00 kuna po godini, a pravo prijave na natječaj imaju redoviti studenti preddiplomske i diplomske razine stručnih i sveučilišnih studija s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije uz uvjet da nisu korisnici stipendija iz drugih izvora ili primatelji drugih novčanih potpora, da su stekli najmanje 50 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini, odnosno koji imaju najmanji prosjek ocjena završnog razreda srednjoškolskog obrazovanja 3,50.

Visina učeničke stipendije iznosi 4.000,00 kuna po godini, a utvrđena je dodjela 25 stipendija za školsku godinu 2022./2023. za redovite učenike četverogodišnjih i petogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije. Na natječaj se mogu prijaviti učenici s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije koji imaju status redovitog učenika srednje četverogodišnje/petogodišnje škole. Pravo prijave na natječaj imaju i učenici koji se školuju izvan SMŽ, ukoliko na području SMŽ ne postoji škola s takvim zanimanjem ili nema redovnog javnog prijevoza od mjesta prebivališta do mjesta školovanja i koji nisu korisnici stipendije iz drugih izvora i da nisu primatelji potpora iz drugih izvora. Prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole i prethodnog razreda srednje škole ne smije biti manji od 3,50.

Natječaj za učeničke i studentske stipendije otvoren je do 29. listopada 2022. godine.

Prijavitelji se na natječaj prijavljuju putem elektronskog obrasca koji se nalazi na web stranici Sisačko-moslavačke županije, a uvjeti natječaja i informacije o potrebnoj dokumentaciji nalaze se na: