Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

ZAVRŠENI RADOVI NA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

Radovi na izgradnji Reciklažnog dvorišta u Jasenovcu provedeni su u sklopu projekta financiranog iz Kohezijskog fonda EU , u sklopu operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. godine dodjelom bespovratnih sredstava u maximalnom iznosu od 85%, a ostalih 10 % vlastitog udjela Općina Jasenovac osigurala preko Fonda za sufinanciranje i provedbu projekata na lokalnoj razini unutar Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a 5% financirano je iz proračuna Općine Jasenovac.

Vrijednost cjelokupne investicije iznosila je 2.026.627, 00 kn. Radovi i opremanje završeni su u kolovozu 2018. godine, a u rujnu je ishođena Uporabna dozvola.

Ovim projektom izgradnje reciklažnog dvorišta „Jasenovac“ u općini Jasenovac ispunjena je svrha koja će doprinijeti povećanju stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koje se odlaže na odlagalište. Izgradnjom reciklažnog dvorišta omogućeno je povećanje odvajanja, kao i prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstava, električnog i elektroničkog otpada, glomaznog otpada te posebnih kategorija otpada i na taj način osigurava se njegova odgovarajuća oporaba i zbrinjavanje.

Reciklažno dvorište 03. listopada 2018. godine upisano je u očevidnik Reciklažnih dvorišta, i predano je na upravljanje Komunalnim servisima Jasenovac d.o.o.

Reciklažno dvorište nalazi se na Poljoprivredno industrijskoj zoni u Ul. Vladimira Nazora bb, započelo je s radom i omogućen je dovoz otpada radnim danom utorkom i četvrtkom u vremenu od 8,00 – 14,00 sati.