7. Sastanak projektnog tima u sklopu projekta „Svi smo mi zajednica“

U sklopu provedbe projekta „Svi smo mi zajednica“ u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga Faza 1, 29. srpnja 2022. godine u prostorijama Pučkog doma Općine Jasenovac, Trg kralja Petra Svačića 19, 44324 Jasenovac s početkom u 14:30 sati održan je posljednji, sedmi sastanak projektnog tima kojeg čine: predstavnik nositelja projekta - načelnica Općine Jasenovac Marija Mačković, partneri u projektu Centar za pomoć i njegu Jasenovac, privremena ravnateljica Jasminka Dragić i predsjednik udruge mladih „Komarac“ Jasenovac Goran Dragić, voditeljica projekta Maja Vrban, financijski djelatnik Općine Jasenovac Biljana Dragić, administrativni djelatnik Ante Jeleč te koordinatori društvenih aktivnosti Tihana Blažević i Petra Kukić.

Na sastanku je provedena rekapitulacija svih dosadašnjih aktivnosti na projektu te su utvrđene završne obveze vezane uz privođenje projekta „Svi smo mi zajednica“ kraju.

Sastanak projektnog tima završio je u 15:30 sati.

296118961 2274187206091024 2145228468970063222 n

296273565 1037073210311698 6510901689578048224 n