Općina sufinancira radne bilježnice učenicima OŠ Jasenovac

 Odlukom općinske načelnice,  Općina Jasenovac kao i prethodnih godina sufinancirat će obvezne radne bilježnice za sve učenike OŠ Jasenovac za školsku godinu 2022./2023.

Roditelji mogu naručiti radne bilježnice u knjižari „Tip“ Novska. Roditelji će preuzeti radne bilježnice u spomenutoj knjižari, koja će ispostaviti račun na Općinu Jasenovac.

Roditelji koji su naručili radne bilježnice na neki drugi način, mogu se obratiti sa računom u Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenovac, temeljem kojega će im se refundirati troškovi za obvezne radne bilježnice.