Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Udruga mladih „Krapje“ započela provedbu svog prvog projekta

277542944 764461071593511 6359689939426576481 n  Udruga mladih „Krapje“ je u ožujku ove godine započela s provedbom svog prvog EU projekta koji nosi naziv „Mladi za Krapje“, projekt sufinancira Europski socijalni fond i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Svoju početnu konferenciju održali su u subotu u dvorani Parka prirode Lonjsko polje u Krapju na kojoj su predsjednica Udruge mladih „Krapje“ Suzana Herceg i voditeljica projekta „Mladi za Krapje“ Tihana Perković predstavile projekt i projektne aktivnosti koje će se provoditi tijekom trajanja projekta. Projekt „Mladi za Krapje“, UP.04.2.1.11.0332 provodit će se 18 mjeseci u suradnji s Udrugom mladih Novska i Javnom ustanovom Park prirode Lonjsko polje.

Ukupna vrijednost projekta je 404.688,23 kuna. Opći cilj projekta je kroz inovativan pristup stvoriti uvjete za kontinuiran razvoj OCD-a na području Općine Jasenovac i Grada Novske te jačanje njihovih kapaciteta u cilju aktivnog sudjelovanja i doprinosa razvoju lokalne zajednice.

Na osnovu ovog projekta jačat će se kapaciteti Udruge mladih „Krapje“ u suradnji s partnerima. Neke od aktivnosti koje će se provoditi tijekom trajanja projekta su edukacije i praktične vježbe za upravljanje u kriznim situacijama, organizacija volonterskih aktivnosti, program prilagodbe poslovanja za on line poslovanje u organizaciji rada na daljinu te će se održati edukacija na temu financijskog upravljanja u kriznim situacijama za dva člana udruge.

280130233 2160688917442965 5769531327509294472 n

277891843 326822929527445 3696110374028392997 n

280874534 326704269614739 8913855976974063437 n

279186983 542823920738633 1164627986408867485 n