Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Održana Izborna skupština Udruge umirovljenika Jasenovac

Luka Đilas , (stari) novi predsjednik, Sofija Vidaković ( stara) nova tajnica.

Godišnja Izborna skupština Udruge umirovljenika Jasenovac održana je 7.svbnja 2022. godine s početkom u 19,00 sati. Udruga umirovljenika Jasenovac je jedna od udruga sa najvećim brojem članova sa područja Općine Jasenovac. Udruga trenutno broji 190 članova.
Na Skupštini udruge osim članova udruge sudjelovali su i predstavnici udruga s područja Općine Jasenovac kao i ustanova. Skupštini udruge nazočila je i općinska načelnica Marija Mačković.

Nakon izbora radnih tijela, podnesenog Izvješća o radu i financijskog izvješća, raspuštena su tijela upravljanja udrugom.
Na prijedlog Kandidacijske komisije predloženo je novo ( staro ) vodstvo udruge.
Skupština je jednoglasno izabrala Luku Đilas (stari) i novi predsjednik, Sofija Vidaković (stara) nova tajnica udruge kao i članove ( starog) novog Upravnog odbora.Usvojen je Program rada kao i financijsko izvješće.

20220507 180737 1200x800


Predsjednik je zahvalio Općini Jasenovac na potpori tijekom cijelog rada i djelovanja Udruge umirovljenika kao i Centru za pomoć i njegu Jasenovac.
Poslije domjenka , tamburaši udruge nastavili su sa zabavnim programom.

20220507 180739 1200x800

20220507 184522 1 1200x800