Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Održana 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

U općinskoj vijećnici Općine Jasenovac u ponedjeljak 7.ožujka 2022. godine pod predsjedanjem Predsjednika općinskog vijeća Općine Jasenovac Dubravka Bradašić održana je 7. Sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac s početkom u 18,00 sati.

Na sjednici nazočili svi vijećnici općinskog vijeća Općine Jasenovac.

Na sjednici nazočila kao predlagateljica prijedloga Odluka Općinska načelnica Marija Mačković. Zapisnik je vodila Radmila Šumičić. Na sjednici nazočan i komunalni redar Danijel Kušan.

20220307 180213 1200x800

Nakon usvojenog skraćenog zapisnika i Dnevnog reda vijećnička pitanja postavljale su vijećnice Marina Katušić i Kristina Matoš.
Na vijećnička pitanja odgovarala je općinska načelnica Marija Mačković.
Na usvojenom Dnevnom redu je bilo 9 točaka Dnevnog reda.

20220307 180151 1200x800

Donesena je Odluka o stavljanju izvan snage Odluke i I.Izmjena i dopuna Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Jasenovac, kao i Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Jasenovac, Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Natječaja, Odluka o imenovanju Savjeta mladih Općine Jasenovac. Odluka o utvrđivanju svojstva groblja Puska kao komunalne infrastrukture u vlasništvu Općine Jasenovac. Donesena je i Odluka o izdavanju suglasnosti za provedbu projekta“ Izgradnja mrtvačnice u naselju Puska“ kroz projekt LAG „Zeleni trokut“, usvojena je i Analiza stanja sustava Civilne zaštite za 2021. godinu kao i Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima.

Sve Odluke su donesene jednoglasno sa 9 glasova „ZA“.

20220307 180144 1200x800