Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Narodnoj knjižnici i čitaonici Jasenovac dodijeljeno 26.000,00kn za Nabavu knjižne građe

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu, za programsko područje knjižnične djelatnosti, pristiglo je 418 prijava, od kojih je za financiranje odobreno 388 programa.


Pozitivnu ocjenu za izvršenje programa Nabava knjižne građe dobila je i Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac, koja će potpisati Ugovor o sufinanciranju sa Ministarstvom kulture vrijedan 26.000,00 kuna, a od čega će Općina Jasenovac osigurati 6.000,00 kuna.

Sredstva su osigurana za nabavu nove knjižne građe kako bi stanovnici imali što veću ponudu novih naslova i kako bi upravo time obogatili svoje čitalačke navike.

Protekle godine, knjižnica je na istom natječaju nadopunila književni fond sa nova 283 izdanja, te tako sada književni fond broji 11060 naslova.

Također, u 2021. godini, knjižnica je osigurala 18 tisuća kuna putem Programa izgradnje i opremanja ustanova u kulturi upravo za obnovu i nabavku računalne opreme te novog knjižničarskog programa, jer od osnutka 1998. godine knjižnica za svoj rad ima dostupan zastarjeli program, koji više nije dostupan za održavanje, niti za obnovu i popravak.

272466693 461514325714015 8127071275056412145 n

Prednosti prelaska sa zastarjelog sustava OSA na novi sustav ZaKi su višestruke. Kod prelaska na novi integrirani knjižnični sustav ZaKi, planski pristup odabiru programa jedan je od ključnih preduvjeta za stvaranje jedinstvenog knjižnično-informacijskog sustava i uspostavu funkcionalne mreže knjižnica. Naime, knjižnice u županiji i u Hrvatskoj umrežene su na jedinstven način, te dostupnije građanima.

Bitno je istaknuti kako je u ovoj godini kandidiran još jedan projekt preko natječaja Ministarstva kulture kojim se Izgrađuju i opremaju ustanove u kulturi pod nazivom „Uređenje knjižnice“, u vrijednosti 30.000,00kn. Ovim projektom planira se izmijeniti dio postojeće zastarjele stolarije, nabaviti dodatne police za pohranu knjižne građe, urediti okoliš i prilaz samoj knjižnici te osigurati olakšani pristup i kretanje starijim osobama, te urediti parkirni i ulazni dio u knjižnicu.

U planu za 2022. godinu, Narodna knjižnica i čitaonica se planira javiti i na natječaj Javnih potreba u kulturi u Sisačko-moslavačkoj županiji.

U 2021. godini u Narodnoj knjižnici i čitaonici Jasenovac bila je učlanjena 275 osoba , te su posuđivali knjižnu građu unatoč razdoblju pandemije, pridržavajući se epidemioloških mjera. Posudba i boravak u knjižnici bio je prilagođen trenutnim uvjetima prema preporukama, ali knjige su uvijek bile dostupne građanima za posudbu.
U 2021. godini ukupno je posuđeno 2455 knjiga, od toga s dječjeg odjela 527 knjiga, a s odjela za odrasle 1928 knjiga.

Od ostalih aktivnosti planirano je, u veljači Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac u suradnji sa Udrugom umirovljenika, OŠ Jasenovac, DV Jasenovac i Općinom Jasenovac provođenje nacionalnog program poticanja čitanja djeci od najranije dobi.

Ministarstvo kulture i medija RH u suradnji s Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske uz podršku Hrvatskoga pedijatrijskog društva i Hrvatskog društva za socijalnu i preventivnu pedijatriju pokrenulo program Rođeni za čitanje - nacionalni program poticanja čitanja djeci od najranije dobi uz aktivnu ulogu pedijatara.

U sklopu tog programa, obilježit ćemo Svjetski dan čitanja naglas 2. veljače 2022., te Međunarodni dan darivanja knjigom koji se održava 14. veljače, ovisno o epidemiološkim mogućnostima i suradnji sa partnerima.

272583652 461510285714419 8103124035620653386 n