Sastanak s „Hrvatskim cestama“ oko rekonstrukcije D-232 Jasenovac - D.Bok - Krapje - Puska - Trebež

269948951 1040787676703415 7221769943700438505 n

Održan je sastanak s predstavnicima “Hrvatskih cesta“u čijoj je nadležnosti navedena prometnica, kao i sa projektantima oko rekonstrukcije iste.

Isti su upoznali nazočne sa trasom i mogućim problemima oko rješavanja imovinskih odnosa  jer državna cesta ima svoje karakteristike koje treba zadovoljiti.

 Također je razgovarano oko budućih „stajališta“ ugibališta u pojedinim naseljima. U prvoj fazi projektiraju se 24 km državne ceste od Jasenovac prema Sisku. Za navedenu dionicu predviđena je rekonstrukcija u za sada tri dijela čija vrijednost iznosi oko 200 mil. kuna.

 Razgovaralo se i oko D-47: Jasenovac- most preko Save- Uštica-Tanac.