Saziv Općinskog vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća saziva 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jasenovac koja će se održati 29. prosinca 2021. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u Vijećnici Općine Jasenovac.

Saziv-ovdje