Saziv Općinskog vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća saziva 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jasenovac koja će se održati 14. prosinca 2021. godine (utorak) s početkom u 18,00 sati u Vijećnici Općine Jasenovac.

Dnevni red