Saziv Općinskog vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća saziva 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jasenovac koja će se održati 29. listopada 2021. godine (petak) s početkom u 16,30 sati u Vijećnici Općine Jasenovac.

 

Saziv - Dnevni red