Ugrožavanje stabilnosti nasipa na području naselja Mlaka

A43 domaceziv 300x264Hrvatske vode su uputile dopis vezano za problematiku Ugrožavanja stabilnosti i sigurnosti nasipa uzrokovanog nekontroliranom ispašom krava i konja na području naselja Mlaka, koje vam u prilogu u potpunosti prenosimo. 

0001hrv

0002hrv

0003hrv