Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Započinje Popis stanovništva 2021.g.

U ponedjeljak, 13. rujna 2021., počinje Popis stanovništva, kućanstava i stanova, što se smatra najopsežnijim i najsloženijim statističkim istraživanjem. Popis 2021. obuhvaća tri jedinice: stanovništvo, kućanstva i stanove.

Cilj Popisa je utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva, njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima, kao i o obilježjima kućanstava i stanova.

Rezultati Popisa služe, osim za analizu stanja utvrđenoga Popisom, i za analizu promjena u odnosu na prethodne popise kao i za prognoze budućih kretanja odgovarajuće pojave.

Popis se provodi u dvije faze. Od 13. rujna 2021. samostalnim popisivanjem stanovništva u elektroničkom sustavu e-Građani, a od 27. rujna 2021. do 17. listopada popis će obaviti popisivači. Oni će u tom razdoblju popisati sve popisne jedinice koje se nisu samostalno popisale osobnim intervjuom sa stanovništvom, a koristit će elektroničke uređaje, s kojima će kontrolirati podatke prikupljene u prvoj fazi provedbe Popisa 2021.