Jačanje kapaciteta stručnog osoblja

U utorak, 30. ožujka 2021. godine, održana je edukacija stručnog osoblja projekta „Svi smo mi zajednica“.

Tema edukacije bila je „Komunikacijske vještine u psihosocijalnom radu“. Predavanje na navedenu temu održala je dr. sc. Daša Poredoš Lavor u trajanju od 6 sati. U edukaciji su sudjelovali predstavnici prijavitelja ( Općina Jasenovac) i partnera projekta (Centar za pomoć i njegu Jasenovac i Udruge mladih „Komarac“ Jasenovac).

Cilj ove edukacije bio je ukazati na važnost pravilne verbalne i neverbalne komunikacije, te kako pospješiti komunikacijske vještine u psihosocijalnom radu s osobama starije životne dobi.


Projekt „Svi smo mi zajednica“ je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Širenje mreža socijalnih usluga u zajednici – faza 1“.

DSC00717

gornje zaglavlje