Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Potpisan Ugovor za izvođenje radova na Izgradnji i opremanju mrtvačnice Tanac

U općinskoj vijećnici Općine Jasenovac u petak 05. veljače 2021. godine održano je potpisivanje ugovora sa izvođačem radova za izvođenje radova na izgradnji i opremanju mrtvačnice u naselju Tanac. Ugovor je potpisala Općinska načelnica Marija Mačković ispred Općine Jasenovac, a za Izvođača radova ispred poduzeća PODOBNIK d.o.o. direktor Darko Đilas.


Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti putem Elektroničkog oglasnika javne nabave od 22. 11. 2020. godine za izvođenje radova na Izgradnji i opremanju mrtvačnice u naselju Tanac, Naručitelj Općina Jasenovac je donijela Odluku o odabiru od 08. siječnja 2021., kojom je odabrana ponuda Izvođača Podobnik d.o.o. kao ekonomski najpovoljnija ponuda, od tri pristigle, a sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 625.283,15 kn sa PDV-om. Projekt je financiran je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a dovršetak radova predviđen je za 8 mjeseci. Ugovorom je predviđena kompletna izgradnja mrtvačnice u naselju Tanac površine 80,68 m2, kao i njeno opremanje.

Ugovoren je i stručni nadzor nad izvođenjem radova , a vršiti će ga tvrtka Tenzor d.o.o. iz Zagreba.

Naime, Općina Jasenovac je u kandidirala ovaj projekt još 2019. godine putem LAG –a ZELENI TROKUT na Natječaj za provedbu tipa operacije Ulaganje u razvoj društvene infrastrukture.

Ugovor se realizira u sklopu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.