Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Usisavači i tlakomjeri projekta "Radim, pomažem, učim!"

U ovom kvartalnom razdoblju nabavljeno je 10 usisavača i 10 tlakomjera, za svako selo na području općine Jasenovac, kako bi se olakšao rad  žena kod krajnjih korisnika. U svakom selu općine Jasenovac usisavači i tlakomjeri će se razmjerno koristiti prema potrebi žena i krajnjih korisnika.