Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Održan 6. redovni sastanak projektnog tima projekta „Radim, pomažem, učim!“

Projektni tim projekta „Radim, pomažem, učim!“ sastao se 22. svibnja 2019. godine u prostorijama vijećnice Općine Jasenovac. Kao i na svakom redovnom kvartalnom sastanku projektnog  tima u sklopu projekta „Radim, pomažem, učim!“ voditelj projekta Goran Dragić i administrativna djelatnica Željka Mačković  izvjestili su nazočne o projektnim aktivnostima u proteklom kvartalnom razdoblju. Uz redovit rad  žena koje skrbe o 200 krajnjih korisnika i mjesečnu dostavu higijenskih potrepština, voditelj i administrativna djelatnica koordiniraju i nadziru rad u svih deset naselja općine Jasenovac  kako bi im se na najbolje mogući način pomoglo i udovoljilo njihovim svakodnevnim potrebama a  u svrhu poboljšanja kvalitete života , ublažavanja siromaštva i socijalne isključenosti. Uz redovit obilazak žena na terenu,  kontrolu njihova rada  i razgovor sa krajnjim korisnicima,  redovito se održavaju i radni sastanci na kojima žene iznose svoja iskustva i eventualne probleme sa kojima se susreću na terenu a sve u svrhu što bolje provedbe projekta U sklopu projekta predviđena je sadnja tradicijskog vrta sa biljkama karakterističnim za ovaj jasenovački kraj. Vrt je zasađen u centru Jasenovca i žene redovito vode brigu oko sadnica zalijevajući i održavajući vrt koji nam svim uljepšava radnu okolinu. Općina Jasenovac, kao i parneri na projektu, Centar za socijalnu skrb Novska i Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Kutina iznimno su zadovoljni dosadašnjom suradnjom i provedbom projekta. Projekt je u potpunosti  financiran iz sredstava Europske unije, Europskog socijalnog fonda.