Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Radni sastanak projekta "Radim, pomažem, učim!"

Dana 29. kolovoza 2019. godine u vijećnici Općine Jasenovac sa početkom u 12:00 sati održan je još jedan redovni sastanak zaposlenica   programa ZAŽELI- projekta „Radim, pomažem, učim!“  kojemu su nazočili načelnica Marija Mačković, voditelj i administrativna radnica. Tema sastanka bila je provedba projekta i sve aktivnosti vezane uz daljnju provedbu, i uobičajena razmjena iskustava žena u radu sa korisnicima na terenu. Program ZAŽELI- projekt „Radim, pomažem, učim!“ u potpunosti je financiran iz sredstava Europske Unije, Europskog socijalnog fonda.