Službene internet stranice Općine Jasenovac

Ministarstvo kulture odobrilo 120.000,00 kn za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Jasenovac

Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac  javila se na Javni poziv Ministarstva kulture u 2019. Godini  i predložilo program „ Investicijske potpore“ kojim će se riješiti problem vlage u podrumu i prizemlju, te omogućiti rješavanje grijanja.    Za investiciju je odobreno 100.000,00 kn, a za nabavku knjižne i neknjižne građe 20.000,00 kn.