Službene internet stranice Općine Jasenovac

Radovi na poduzetničkoj zoni izvode se prema planu

U tijeku su radovi II. faze unutar  poduzetničke zone koja obuhvaća : rješavanje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija), elektroradovi,  rasvjeta i prometnice. Površina za ulaganje iznosi 1393 m2 i to na česticama kč.1274 i 1270 k.o. Jasenovac. Parcele se nalaze  unutar  granica građevinskog  područja  definiranog prostornim planom Općine Jasenovac. Vrijednost radova po potpisanom ugovoru nakon provedene javne nabave iznosi 2.134.447,52 kn. Radove izvodi „Vodoprivreda“  d.o.o. Novska.  Nadzor nad radovima provodi Tenzor. Visina usluge nadzora iznosi 64.500,00 kn. Projekt je sufinanciran  iz Europskih strukturnih fondova  u  financijskom razdoblju 2014.-2020. Temeljem Javnog poziva „Ulaganje u razvoj infrastrukture“ broj ugovora KK.031.2.03.0045. i temeljem Ugovora između tadašnjeg Ministarstva  gospodarstva, poduzetništva i obrta kao nositelja ugovora PT 1, te Središnjeg ureda za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije PT 2  (kontrolno tijelo). Razdoblje provedbe projekta je od 5. lipnja 2019. do 5. prosinca 2021. godine.