Službene internet stranice Općine Jasenovac

Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma sa spremištem i kulturni centar Sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Općina Jasenovac je u Oglasniku Javne nabave  objavila  „ Obavijest o nadmetanju“ za postupak Rekonstrukcija i dogradnja  vatrogasnog doma sa spremištem i kulturni centar 14.2. 2020. godine broj objave:2020/S 0F2-0006479.

Prethodno je proveden postupak javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 06.02. -11.02.2020.

Projekt  je sufinanciran  iz Europskog  poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u visini od 100 % prihvatljivih troškova.

Iznos procijenjene  potpore  je 5.014.050,00 kn.

Ugovor korištenju sredstava potpisala je u ime Općine Jasenovac načelnica Marija Mačković ,a u ime Agencije  za plaćanja  u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju , ravnateljica Matilda Copic.

Predmet  nabave je rekonstrukcija vatrogasnog doma sa spremištem, uređenje gornjeg kata u kulturni centar , te kompletno opremanje.

Javno otvaranje ponuda   je  9.3. 20120. u 13,00 sati u  Općini Jasenovac.