Službene internet stranice Općine Jasenovac

POTPISAN UGOVOR ZA IZVOĐENJE RADOVA NA POLJOPRIVREDNO-INDUSTRIJSKOJ ZONI U JASENOVCU

Projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima Europskih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine temeljem  javnog poziva "Ulaganje u razvoj infrastrukture poduzetničke  zone  u Jasenovcu" broj ugovora: KK.03.1.2.03. 0045 , koji su potpisali Općina Jasenovac, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (PT1) i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (PT2). Razdoblje provedbe cjelokupnog projekta je od 05. lipnja 2019. godine do 05. prosinca 2021. godine. U otvorenom postupku javne nabave radova objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 25. 11. 2019. godine kao ekonomski najpovoljnija odabran je  ponuda ponuditelja VODOPRIVREDA NOVSKA d.o.o. s cijenom ponude 2.134.447,52 kn bez PDV-a, odnosno 2.668.059,40 kn sa PDV-om. Ugovor za izvođenje infrastrukturnih radova koji uključuju elektroinstalacije, komunalnu infrastrukturu i prometne površine na Poljoprivredno –industrijskoj zoni u Jasenovcu,  potpisali su ispred Općine Jasenovac Marija Mačković, Općinska načelnica i direktor VODOPRIVREDE NOVSKA d.o.o. Mario Krajnović. Ugovorena cijena je 2.134.447,52 kn, a rok završetka ugovorenih radova je 15 mjeseci od uvođenja Izvođača u posao. Navedeni rok obuhvaća rok od 13 mjeseci za izvođenje radova i 2 mjeseca za tehnički pregled. Ugovoren je i stručni nadzor nad izvođenjem radova, koji će vršiti tvrtka TENZOR d.o.o. iz Zagreba, a ugovorena vrijednost radova iznosi 64.500,00 kn.