Iskazivanje interesa za prodaju nekretnina za potrebe stambenog zbrinjavanja