JAVNI POZIV – radi obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojećih nerazvrstanih cesta

Temeljem članka 131. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) i objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa: 932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. i Pravilnika o geodetskim elaboratima Općina Jasenovac, Jedinstveni upravni odjel objavljuje Javni poziv,

Pozivi u prilogu.

pdfJAVNI POZIV – Ulica Brace Radica

pdfJAVNI POZIV – Ul. Braće Radića prema Košutarica