Obavijest o namjeri davanja koncesije

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Jasenovac.

Elektronički oglas javne nabave br. 2021 / S 01K – 0010002 od 12.03.2021.

pdfObavijest o namjeri davanja koncesije

docDokumentacija – Koncesija